تجهیزات بویلر

عیب یابی مشعل گازوئیلی 2

مشعل-گازوئیلی

عیب یابی مشعل گازوئیلی

در عیب یابی مشعل های گازوئیلی باید به این نکته توجه شود  که  این مشعل ها از گازوئیل به عنوان سوخت استفاده می کنند و به دلیل وجود ذرات و ناخالصی های موجود در گازوئیل، باعث می شود این دستگاه ها دچار رسوبات شده و سبب ایجاد اختلال در نحوه صحیح عملکرد دستگاه شود.

در فرآیند عیب یابی مشعل گازوئیل سوز و رفع ایراد و نقص ایجاد شده در مشعل موتورخانه، برخی مشکلات رایج و متنوعی وجود دارند.

چرا فشار پمپ گازوئیل نوسان دارد؟

۱-چرخ دنده های پمپ فرسوده اند
۲-فیلتر گازوئیل گرفته است
۳-پمپ هوا دارد
۴-گازوئیل بعلت خلاء زیاد تبخیر شده است
۵-شیر تنظیم فشار چسبیده است،شیریکطرفه معیوب است
۶-شیریک طرفه معیوب است
۷-شیرنوع فانوسه ای سوراخ شده است
۸-قطر لوله مکش کوچک است
۹-در سیستم دو لوله ای ،توپی بای پاس خارج شده است
۱۰-منبع گازوئیل بیش از حد مجاز فشارمکش پائین تر از مشعل قرار دارد

در فرآیند عیب یابی مشعل گازوئیل سوز چرا شعله دود می کند؟

۱-بادزن کثیف ویا شل شده است
۲-هوای سوخت احتراق کافی نیست
۳-سوخت وهوا بصورت مناسب مخلوط نمی شوند
۴-هوا دارای سرعت و چرخش کافی نیست
۵-نازل فرسوده،کثیف، شل ویاگشاد بوده و یا اندازه زاویه مخروط آن صحیح نیست
۶-نازل نسبت به شعله پوش خیلی عقب قراردارد
۷-فشار پمپ خیلی پایین است
۸-دودکش کثیف یا مسدود شده است
۹-شعله پخش کن اشکال دارد
۱۰-نازل بعد از شیرمغناطیسی چکه می کند
۱۱-نازل به محفظه احتراق چکه می کند
۱۲-شعله به دیواره های محفظه احتراق اصابت می کند
۱۳-موتور دور لازم را ندارد

چرا مصرف گازوئیل زیاد است؟

۱-درصد هوا زیاد و میزانco پائین است
۲-هوا چرخش لازم برای مخلوط شدن با گازوئیل را ندارد
۳-درب های جلو وعقب دیگ آب بندی نیستند و گرما به هدر می رود
۴-محفظه احتراق و لوله ها در قسمت تماس آب ،رسوب گرفته است
۵-لوله های دیگ دود گرفته است
۶-سیستم هوا گرفته است
۷-اندازه نازل مناسب نیست
۸-تلفات حرارتی ساختمان زیاد است
۹-گازوئیل از منبع گازوئیل با مسیر لوله کشی نشت می کند
۱۰-فشار گازوئیل کم است
۱۱-دوره کارکرد مشعل خیلی کوتاه است عدم تنظیم کنترل فشاربخار
۱۲-ترموستات یا اکوستات روی درجه حرارت زیاد قرار گرفته است
۱۳-مکش هوا زیاد یا کم است
۱۴-دیگ یا کوره با میزا ن مصرف متناسب نیست
۱۵-محفظه احتراق مناسب نیست

در فرآیند عیب یابی مشعل گازوئیل سوز چرا سروصدای مشعل زیاد است؟

۱-فن هوا صدا می کند
۲-دریچه تنظیم هوا شل است
۳-مشعل خوب به دیگ وصل نشده است
۴-چرخ دنده های پمپ گازوئیل فرسوده شده اند
۵-مسیرمکش پمپ گازوئیل گرفتگی دارد
۶-گازوئیل هوا دارد نیاز به هواگیری خط سوخت
۷-کوپلینگ معیوب است
۸-الکتروموتور مشعل خوب نصب نشده است
۹-بوش یا بلبرینگ موتور اشکال دارد
۱۰-پمپ یا الکتروموتو در یک راستا قرار ندارند
۱۱-ترانس جرقه رن معیوب است وصدا می کند
۱۲-سه راهی دمپر دودکش لرزش دارد

چرا صدای احتراق زیاد است؟

۱-مکش لازم روی محفظه احتراق یا دودکش وجود ندارد
۲-دودکش کثیف، قطر آن کوچک و یا مسدود است
۳-دمپر دودکش تنظیم نیست یا کاملا بازمانده است
۴-لوله های دیگ کثیف است
۵-اندازه نازل خیلی بزرگ است
۶-محفظه احتراق مناسب نیست
۷-فشار گازوئیل خیلی کم یا خیلی زیاد است
۸-نسبت اختلاط هوا و گازوئیل مناسب نیست
۹-هوا چرخش لازم را ندارد
۱۰-فن هوا کوچک است
۱۱-فشار استاتیک در شعله پوش کم است
۱۲-دوره کارکرد مشعل کوتاه است
۱۳-نازل جرم گرفته است
۱۴-نازل خیلی جلوتر قرار گرفته است
۱۵-زاویه نازل صحیح نیست

چرا مشعل روشن شده و کمی بعد از آن خاموش می شود؟

۱-سوخت تمام شده است
۲-لوله مکش پمپ هوا می کشد یا گرفتگی دارد
۳-درون منبع گازوئیل آب وجود دارد
۴-الکترودها معیوب شده اند
۵-نازل یا فیلتر گازوئیل کثیف شده اند

چرا شعله پس میزند؟

۱-تاخیر در جرقه زدن نیاز به بازدید و رفع عیب مدارکنترل
۲-الکترودهای جرقه تنظیم نیستند
۳-ترانس برق معیوب است
۴-افت ولتاژ هنگام روشن شدن مشعل
۵-چینی های الکترودها کربن بسته اند
۶-اتصال کابل های جرقه به الکترودها شل بوده و یا اتصال بدنه دارند
۷-گازوئیل خوب پودر نمی شود نیاز به بازدید و رفع فشار پمپ گازوئیل و نازل
۸-نازل کثیف، شل و یا نسبت به شعله پوش خیلی عقب قرار گرفته است
۹-فشار پمپ خیلی کم است
۱۰-نازل بعد از شیرمغناطیسی چکه می کند
۱۱-نازل به محفظه احتراق چکه می کند
۱۲-وجود آب در گازوئیل
۱۳-مقدار وفشار هوا زیاد است
۱۴-دودکش مکش کافی ندارد
۱۵-سرعت هوای احتراق زیاد است
۱۶-وجود آب در گازوئیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.